दुषीत दुध उत्पादन गर्दै तीन वटा दुध उद्योग फन्दामा सरकारी संस्थानको दूध समेत गुणस्तरहीन अधिकांश दुध उद्योगले मापदण्ड पुरा नगरेको ठहर

LEAVE A REPLY